• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΡΕΜΑΛΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 21 Νοεμβρίου 2019, 00:01

    Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου εμπεριέχει μια αόριστη νομοθετική εξουσιοδότηση, καθώς αναθέτει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την έκδοση κανονιστικής πράξης για «κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος». Ωστόσο, βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 2 του Συντάγματος, η νομοθετική εξουσιοδότηση πρέπει να είναι ειδική και ορισμένη (ΣτΕ Ολ. 3404/2014 και 3405/2014). Συνεπώς, στην προκείμενη περίπτωση η εν λόγω νομοθετική εξουσιοδότηση ελέγχεται ως αντισυνταγματική λόγω του αορίστου και γενικού περιεχομένου της.