• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΡΕΜΑΛΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 21 Νοεμβρίου 2019, 00:36

    Η εξωτερική ανάθεση «οιωνδήποτε δραστηριοτήτων» της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι ευρεία και συνεπώς αντίθετη με το πνεύμα της ενσωματούμενης Οδηγίας, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ενημέρωση των μελών και των δικαιούχων. Δεδομένης δε της δυσχερούς στη χώρα μας πρόσβασης του ασφαλισμένου στα στοιχεία που τον αφορούν, ανοίγει ο δρόμος για ενδεχόμενες καταχρήσεις.