• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ' | 26 Ιανουαρίου 2020, 22:42

    Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος ή άλλο άρθρο στο οποίο ρητά θα προβλέπει ότι οι πόροι του ΕΦΚΑ θα είναι ειδικευμένοι. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό, παρά μόνο για την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν θα μπορεί να μεταφέρει πόρους - κεφάλαια της κοινωνικής ασφάλισης σε αλλότριους σκοπούς ή επιδιώξεις. Για να γίνει μεταφορά αυτών των κεφαλαίων (της κοινωνικής ασφάλισης) θα πρέπει να υπάρχει ειδικός, τεκμηριωμένος λόγος και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποφασίσει η πλειοψηφία της βουλής (151 βουλευτές). Σε επόμενη παράγραφο του άρθρου θα πρέπει να υπάρχει η διαφάνεια της εισροής και της εκκροής των πόρων στο SITE του eΕΦΚΑ, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης που πηγαίνουν (ανά μήνα αναλυτικά) ακριβώς τα χρήματα, αλλά και να λογοδοτεί ο πολιτικός. Με Εκτίμηση