Άρθρο 3 Περιουσία-Πόροι-Επενδύσεις

Τροποποίηση του άρθρου 56 ν.4387/2016
Στο άρθρο 56 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, τροποποιείται το εδάφιο γ της παραγράφου 1, προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Πόρους του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν: α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που θεσμοθετείται υπέρ αυτού. β. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 53 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται από διάταξη νόμου.
γ. Η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση της εθνικής σύνταξης και την εκπλήρωση της πλήρους εγγυητικής υποχρέωσης του Κράτους.
2. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του παρόντος και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Πόρους του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των αντίστοιχων κλάδων του ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία και στα άρθρα 35 και 77 του ν.4387/2016 ή άλλες διατάξεις νόμων.
4. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του παρόντος μαζί με τους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 77 του ν.4387/2016 και κάθε άλλη σχετική διάταξη .

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:16 | Βασίλειος Σταθόπουλος

  Στο άρθρο 3, §1,εδ.΄γ αναφέρεται ότι «Η επιχορήγηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση της εθνικής σύνταξης και την εκπλήρωση της πλήρους εγγυητικής υποχρέωσης του Κράτους» ενώ στο άρθρο 20, §2 ότι «Το Κράτος…έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών».
  Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει το εύλογο δίλημμα εάν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, το Κράτος εγγυάται την «ανταποδοτική σύνταξη» ή όχι;

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 21:22 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 2 από την προτεινόμενη παράγραφο 4 αντί για δημιουργία ξεχωριστής παραγράφου, η οποία αποτελεί επανάληψη της παραγράφου 2 με κάποιες προσαυξήσεις. Για να εξασφαλιστεί η λογική συνέχεια του άρθρου, θα μπορούσαν να αναριθμηθούν οι παράγραφοι 2 και 3 σε 3 και 2.

  Επιπλἐον, εάν οι πόροι που προορίζονται αποκλειστικά για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών πρόκειται να αποτελέσουν τους μοναδικούς πόρους των κλάδων αυτών, δηλαδή εάν οι προϋπάρχοντες πόροι του προϋπάρχοντος κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών συνεχίσουν να αποτελούν πόρους αποκλειστικά του κλάδου αυτού, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 ως εξής:
  «1. Πόρους του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν:[…]»

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 17:43 | ΓΕΝΙΑΣ

  ΠΟΡΟΙ 1.Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ με έδρα την Α’ και Β’ Πειραιά που πληρωνουν ενοίκιο θα μεταφερθούν στο πρώην εργοστάσιο του Κερανη. 2.Η Δημιουργια προγραμμάτων για 250.000 άνεργους. 3.Αυξηση όλων των προστίμων, παράβολα, χαρτόσημα κατα 30% υπέρ ΕΦΚΑ. 4.Να παιρνει ο ΕΦΚΑ το 2% από κάθε αποκρατικοποιηση.
  5.Δικαιωμα εξαγοράς ενσήμων σε 120 δόσεις οσων εργάστηκαν με συμβάσεις STAGE απο το 2005 έως το 2010.Η αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών να γίνεται σε 12,24,36,48 δόσεις.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 23:23 | Χρήστος Ζευγουλάς

  Η υποπαράγραφος 1.γ χρειάζεται διευκρίνιση στη διατύπωση αναφορικά με το εαν η πλήρης εγγυητική υποχρέωση του Κράτους περιλαμβάνει το άθροισμα της εθνικής και αναλογικής σύνταξης και μετά την 01.01.2025.

  Με εκτίμηση

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 22:42 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

  Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος ή άλλο άρθρο στο οποίο ρητά θα προβλέπει ότι οι πόροι του ΕΦΚΑ θα είναι ειδικευμένοι. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό, παρά μόνο για την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν θα μπορεί να μεταφέρει πόρους – κεφάλαια της κοινωνικής ασφάλισης σε αλλότριους σκοπούς ή επιδιώξεις. Για να γίνει μεταφορά αυτών των κεφαλαίων (της κοινωνικής ασφάλισης) θα πρέπει να υπάρχει ειδικός, τεκμηριωμένος λόγος και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποφασίσει η πλειοψηφία της βουλής (151 βουλευτές).
  Σε επόμενη παράγραφο του άρθρου θα πρέπει να υπάρχει η διαφάνεια της εισροής και της εκκροής των πόρων στο SITE του eΕΦΚΑ, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης που πηγαίνουν (ανά μήνα αναλυτικά) ακριβώς τα χρήματα, αλλά και να λογοδοτεί ο πολιτικός.
  Με Εκτίμηση

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 20:18 | Πανος

  Οι παράγραφοι 2 και 4 είναι άχρηστες, εφόσον ήδη ο ΕΦΚΑ πράττει ήδη τα γραφόμενα γιατί ξαναγράφονται ;