• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ' | 27 Ιανουαρίου 2020, 08:38

    "Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου – εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης." Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος γιατί για να προχωρήσει ένας μισθωτός σε προαιρετική ασφάλιση, σημαίνει οτι είναι πλέον άνεργος. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά σε αυτό? Πιστεύω οτι θα έπρεπε να καταβάλλονται προαιρετικές εισφορές στον κατώτερο βασικό μισθό.