• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Δ' | 27 Ιανουαρίου 2020, 20:31

    Ένας μισθωτός που θα καταφύγει στην προαιρετική ασφάλιση (Κλάδο Σύνταξης ή/και Περιθαλψη) σημαίνει οτι είναι πλέον άνεργος και παύει να είναι μισθωτός, δηλαδή παύει να να έχει εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση είναι ΑΔΙΚΟ για τον Μισθωτό να υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές βάσει των προηγούμενων αποδοχών του, και να μην έχει την δυνατότητα να επιλέξει ασφάλιση με χαμηλότερο κόστος όπως οι Ελ.Επαγγελματίες με τις προβλεπόμενες 6 κατηγορίες. Στην περίπτωση του κλάδου Περίθαλψης (Υγείας) η ανισότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη μιας και οι εισφορές για την υγεία δεν είναι ανταποδοτικές (ίδιες παροχές για όλους) σε σχέση με αυτές του κλάδου Σύνταξης που είναι ανταποδοτικές (επηρεάζουν την σύνταξη). Για να γίνω πιο κατανοητός, δεν είναι παράλογο κάποιος μισθωτός με μηνιαίες αποδοχές 1.500 ευρώ που ξαφνικά μένει άνεργος και θέλει να συνεχίσει την ασφάλιση του στον κλαδο Υγείας (με δικά του έξοδα), να καλείται να πλήρώσει 104,25 ευρώ (1.500 χ 6,95%) τον μήνα, όταν ο Ελ.Επαγγελματίας έχει την δυνατότητα να ασφαλιστεί στον κλάδο υγείας με 55 ή 66 ευρώ τον μήνα ανεξάρτητα από το εισόδημα του?