• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Ζευγουλάς' | 27 Ιανουαρίου 2020, 23:23

    Η υποπαράγραφος 1.γ χρειάζεται διευκρίνιση στη διατύπωση αναφορικά με το εαν η πλήρης εγγυητική υποχρέωση του Κράτους περιλαμβάνει το άθροισμα της εθνικής και αναλογικής σύνταξης και μετά την 01.01.2025. Με εκτίμηση