• Σχόλιο του χρήστη 'Άρης' | 28 Ιανουαρίου 2020, 14:18

    Με το άρθρο 20 του νόμου 4488 του 2017, έγινε η απεξάρτηση της ασφάλισης από την ιδιότητα για γιατρούς, νομικούς και μηχανικούς. Στην παράγραφο 4 του νόμου αυτού, δινόταν η δυνατότητα της προαιρετικής ασφάλισης σε ασφαλισμένους. Σας ενημερώνω πως ο ΕΦΚΑ σήμερα, μετά από 2 χρόνια, δεν έχει επεξεργαστεί τις αιτήσεις αυτές. Επειδή διαβλέπω προβλήματα και προσφυγές, παρακαλώ να γίνει σαφές στο νέο νόμο τι προβλέπεται για όσους έχουν ενταχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 20 του νόμου 4488. Το άρθρο αυτό ισχύει ως είχε τότε; Αυτοί οι προαιρετικά ασφαλισμένοι έχουν την υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ ή όχι; Υπάρχουν πολλοί ασφαλισμένοι, που φεύγοντας από την Ελλάδα για να δουλέψουν στο εξωτερικό, επέλεξαν να μην διαγραφούν από τα ταμεία, πληρώνοντας κανονικά τις εισφορές τους. Οι περιπτώσεις των προαιρετικά ασφαλισμένων δεν είναι λίγες. (Από λάθς έστειλα σχόλιο στο άρθρο 37, αντί το σωστό που είναι το άρθρο 33)