• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Σταθόπουλος' | 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:16

    Στο άρθρο 3, §1,εδ.΄γ αναφέρεται ότι «Η επιχορήγηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση της εθνικής σύνταξης και την εκπλήρωση της πλήρους εγγυητικής υποχρέωσης του Κράτους» ενώ στο άρθρο 20, §2 ότι «Το Κράτος…έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών». Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει το εύλογο δίλημμα εάν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, το Κράτος εγγυάται την «ανταποδοτική σύνταξη» ή όχι;