• Σχόλιο του χρήστη 'Γρηγόριος Καφετζόπουλος' | 6 Φεβρουαρίου 2020, 11:08

    Κύριοι, Έχω προ πολλού συμπληρώσει υπέρ τα 50 έτη ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανικού και της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Οι άνθρωποι αντίστοιχης εμπειρίας δεν πρέπει να εξωθούνται σε συνταξιοδότηση διότι: • Επιβαρύνουν τα Ταμεία • Στερούν την οικονομία από εμπειρία και συμβουλές πολύτιμες τους νεώτερους. • Στερούν την οικονομία από φορολογικά έσοδα Θεωρούμε ότι πρέπει να εξελιχθεί το σχήμα μερικής συνταξιοδότησης ως ακολούθως: • Καταβάλλεται το 70% της Συντάξεως και του Εφ’ άπαξ και αντίστοιχα μειώνονται κατά 70% οι ασφαλιστικές εισφορές που τους αφορούν • Διατηρούν πλήρη τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, ως π.χ. το πτυχίο Μελετητού Δημοσίων Έργων και τη δυνατότητα ασκήσεως επαγγέλματος. • Ορίζεται επί το δικαιότερο το ποσοστό αναπλήρωσης σε 2% για όλα τα έτη μετά το όριο πλήρους Συντάξεως. Παρακαλούμε τα παραπάνω αν ληφθούν υπ’ όψη στα άρθρα 8, 28 §3 και 33 §γ του υπό διαβούλευση νόμου. Με κάθε τιμή Γρηγόριος Καφετζόπουλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Σόλωνος 19, 15232, Χαλάνδρι, τηλ: 2106839333, e-mail: k-m@k-m.gr