• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων' | 6 Φεβρουαρίου 2020, 12:24

    Θέσπιση κατωτάτου ορίου σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου Λόγω της καταργήσεως του κατωτάτου ορίου, παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο χορηγήσεως πολύ χαμηλών συντάξεων που είναι πολύ κατώτερες του ορίου του φτώχειας, ιδίως σε συντάξεις αναπηρίας ή θανάτου. ΑΙΤΗΜΑ: ΘΑ πρέπει να επανέλθει το κατώτατο όριο σύνταξης όλων των κατηγοριών στο ποσόν των 500 ευρώ, έστω με τη θέσπιση ηλικιακού ορίου των 60 ετών για τη χορήγησή του.