• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:09

    Είναι Συνταγματική Επιταγή η ισότητα και ισονομία των πολιτών. Επομένως στις νέες ασφαλιστικές διατάξεις δεν μπορεί να παραμένουν οι επί μέρους και ανά πρώην φορέα εισφορές. Επειδή όλα τα ανά τον κόσμο ασφαλιστικά συστήματα είναι αποταμιευτικά, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται πρώτιστο ποσοστό απόδοσης – και επιβραβευόμενο μάλιστα - τα έτη ασφάλισης και από την άλλη να θεωρείται δευτερεύον – και τιμωρούμενο ως εκ τούτου - το ύψος του αποταμιευτικού κεφαλαίου. Δεν είναι ίση η αντιμετώπιση των πολιτών με το να δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες να επιλέγουν το ύψος των εισφορών τους και σε άλλους όχι. Αυτό στην ουσία προτρέπει την πρώτη κατηγορία (ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ) σε καταβολή του ελάχιστου ύψους καταβαλλομένων εισφορών εις βάρος των υπολοίπων (μισθωτών) αφού το τελικό αποτέλεσμα (σύνταξη) θα είναι ίδιο και για τις δύο κατηγορίες.