• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:26

    Το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών (στρατιωτική θητεία κλπ) να διαμορφωθεί στο ίδιο ύψος για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως εάν είναι μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ Τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ δυσμενέστερα από αυτά που ίσχυαν προ 5 ή 6 χρόνων