• Σχόλιο του χρήστη 'Τ.Π.' | 7 Φεβρουαρίου 2020, 19:08

    Οι συντάξεις χηρείας με τον επανυπολογισμό πρέπει να προσαυξάνονται όταν ο δικαιούχος έχει καταβάλλει ο ίδιος εισφορές σε ασφαλιστικό φορέα και δεν έχει δικαιωθεί σύνταξης, γιατί δεν πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.