• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Αρβανίτης' | 17 Οκτωβρίου 2020, 18:14

    Προτείνεται η συμπλήρωση όπως παρακάτω: "3........ Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου καθώς και τα στοιχεία τυχόν παράλληλης ασφάλισης του ασφαλισμένου κατά το χρόνο της υπηρεσίας του στο Δημόσιο και της προϋπηρεσίας του σε άλλους φορείς του Δημοσίου.