• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδωρακοπούλου Βασιλική' | 19 Οκτωβρίου 2020, 22:03

    Σχετικά με το ν.4 Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 , σε πραγματικό χρόνο, την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους. Από την εμπειρία 13 ετών που εργάζομαι σε Δημοτικό ΚΔΑΠ, θεωρώ ότι αυτό το μέτρο δεν είναι εφικτό.Υπάρχουν μέρες που τα παιδιά προσέρχονται στη δομή από την έναρξη ωραρίου λειτουργίας δομής, κι άλλες που προσέρχονται αργότερα με χαρακτηριστικό ότι η προσέλευση ενός παιδιού μπορεί να γίνει σε άλλη βάρδια, ( όταν ο χρόνος του περισσεύει από τα διαβάσματα ή άλλες δραστηριότητες). Αυτό είναι μια πραγματικότητα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να τηρηθούν απόλυτα οι προσελεύσεις των παιδιών κατά τη δηλωμένη βάρδια, για τον απλούστατο λόγο ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος της δημιουργικής απασχόλησης, του παιχνιδιού και της συνύπαρξης με συνομήλικους πέρα από το σχολείο, για ευνόητους παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους και ή να πιέζεται υπερβολικά να ολοκληρώσει τις σχολικές εργασίες για να παρουσιαστεί στη δομή στη δηλωμένη βάρδια ή να μην απολαμβάνει τη δυνατότητα ψυχαγωγίας που του δίνει η εγγραφή του στο πρόγραμμα.Φυσικά πάντα τηρουμένων των αναλογιών σε αριθμό παιδιών που μπορούν να βρίσκονται στο χώρο ανά τετράωρο κάθε βάρδιας.Με λίγα λόγια η δομή τυπικά θα είναι εκτιθέμενη, ότι δηλ. δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας δομής ΚΔΑΠ και σε πραγματικό χρόνο on line και σε πιθανό επιτόπιο έλεγχο. Είναι λοιπόν δυνατό να στιγματίζεται μια δομή που κατά βάσιν εξυπηρετεί τους ωφελούμενους γονείς και παιδιά και διευκολύνει τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή; Το θέμα είναι τυπικό ενώ δε θα έπρεπε να είναι.Μια δομή που έχει άδεια λειτουργίας δύο βαρδιών εξυπηρετεί περισσότερους δημότες π.χ. στη δική μας τη δομή υπάρχει δυναμικότητα 60 παιδιών οπότε καθημερινά υπάρχει επαρκής έως μεγάλη προσέλευση παιδιών στα πλαίσια του επιτρεπόμενου αριθμού ανά βάρδια. Αλλά και οι μικρότερες δομές αναλογικά με τα εγγεγραμένα παιδιά σίγουρα θα εξυπηρετούν την ανάγκη αρκετών γονέων για ελεύθερο χρόνο ή χρόνο εργασίας με την ασφαλή φύλαξη και δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους κι αυτό είναι το λιγότερο που μια προηγμένη πολιτεία, ένα κράτος μπορεί να παρέχει στην οικογένεια. Πολλοί γονείς έχουν εκφράσει τα παράπονά τους και ουσιαστικά δηλώνουν τυπικά μια βάρδια προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα και στην πορεία μεταθέτουν το θέμα στο προσωπικό δομής με παράπονα ή παρακάλια να εξυπηρετηθούν. Κατά τη γνώμη μου έχουν δίκιο. Έτσι δεν κρύβω ότι κάποιες φορές έχουμε δυσαρεστήσει τους γονείς γι αυτούς τους λόγους ή κι ακόμα έχουμε ατύπως εξυπηρετήσει τους γονείς με τη συμφωνία ότι για να παραμείνει το παιδί στη δομή θα πρέπει να μας τηλεφωνούν πριν την προσέλευση σε άλλη βάρδια για να ρωτήσουν την διαθεσιμότητα σε αριθμό παιδιών και οπωσδήποτε θα ειδοποιούνται να πάρουν το παιδί τους όταν ο αριθμός των παιδιών στην τυπική βάρδια έχει συμπληρωθεί.Εξίσου σημαντικό ή ακόμα πιο σημαντικό από τα παραπάνω θεωρώ ότι είναι το γεγονός, τόσοι εργαζόμενοι που υποστηρίζουν με προσωπικές θυσίες το δικαίωμα στην εργασία σε βασικά θέματα όπως η μη έγκαιρη και πολλές φορές καθόλου μισθοδοσία,(ευτυχώς σε παρελθόντα χρόνο στην δική μας περίπτωση), έναν θεσμό τόσων ετών, είναι τουλάχιστον αναξιοπρεπές να εργάζονται σε στυλ "BIG BROTHER", ας μου επιτραπεί η έκφραση.Η λειτουργία των δημοτικών τουλάχιστον ΚΔΑΠ εποπτεύεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και άλλες επιτροπές.Προς τι λοιπόν η τύπου "στενή παρακολούθηση" σε πραγματικό χρόνο; Εκ των παραπάνω εισηγούμαι την παράληψη αυτού του μέτρου, εκτός και αν διαμορφωθούν άρθρα στους κανόνες παροχής του ευρωπαϊκού προγράμμματος και λειτουργίας ΚΔΑΠ με όρους πιο συναφείς με την πραγματική λειτουργική του όλου θέματος. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα έκφρασης άποψης!