• Σχόλιο του χρήστη 'Δημητρης' | 20 Οκτωβρίου 2020, 11:37

    Λαμβάνοντας υπ' όψιν την παράγραφο 1 του άρθρο 21 του Συντάγματος στην οποία αναφέρετε ότι: "Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους" και για την παροχή γενναίων και ισχυρών κινήτρων σε οικογένειες για τη γέννηση και ενίσχυση, μέριμνα και φροντίδα των τέκνων καθώς και των οικογενειών και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, προτείνεται να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με μοναδική προυπόθεση τη μη ύπαρξη οικίας.