Άρθρο 47 Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ

 

1. Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.
2. Ως έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ορίζονται ενδεικτικά τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..
3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατοικιών που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει του άρθρου 8 του β.δ. 803/1970 (Α΄271), συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για την προετοιμασία της διαδικασίας διάθεσης των κατοικιών κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 και για την υποβολή σχετικής γνωμοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ..
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση της παρ. 1 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:34 | Γιωργος

  πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με 2 προϋποθέσεις, τη μη ύπαρξη οικίας και να έχουν εισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 15:29 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.

  Είμαι μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων Παιδοπόλεων διότι έζησα από τα 5 -22 σε ιδρύματα (Παιδόπολη του ΕΟΠ & ΣΜΑ αργότερα) Είμαι απόφοιτος του γυμνασίου. Είκοσι χρόνια τώρα έχω κάνει άπειρες δουλειές και έχω αλλάξει σπίτια και γειτονιές πάνω από 14 φορές. Σε κάθε αλλαγή που δεν πήγαιναν τα πράγματα όπως ήλπιζα έφτανα στο μηδέν. Από την ηλικία των 5 χρόνων δεν έχω καμία επαφή με οικογένεια και δε ξέρω αν υπάρχουν. Οι μόνες που με βοηθάνε λίγο είναι δύο παλιές μου κοινωνικοί λειτουργοί, που ζουν σε άλλες πόλεις και μου ψάχνουν δουλειά ή μιλάνε σε σπιτονοικοκύρηδες’ Μ ε βοήθεια μιας κοινωνικής υπηρεσίας απέκτησα τελευταία ένα επάγγελμα και παίρνω τον βασικό μισθό. ΔΕΝ ΈΧΩ ΔΏΣΕΙ ΠΟΤΈ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΚΑΙ ΠΑΛΕΎΩ ΤΗ ΖΩΉ ΜΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ. Όπως καταλαβαίνετε τα σπίτια που ζω είναι συνήθως υπόγεια και μικρά, από τα πιο φθηνά. Αν είχα την τύχη να έχω ένα μικρό σπιτάκι και να μη ζω με αυτή την αγωνία για το πότε ΠΑΛΙ θα βρεθώ στο δρόμο, θα ηρεμούσε επιτέλους η ταραγμένη μου ζωή.Πρέπει να κάνετε κάτι με αυτό τον νόμο ή με κάποιον άλλο, τόσα δημόσια κτίρια είναι ανεκμετάλλευτα. Καταλαβαίνω όσους έγραψαν παραπάνω σχόλια, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και οι ανάγκες τους κάνει να ζητάνε, όμως είναι οι περισσότεροι τυχεροί και έχουν οικογένειες. Εγώ έχω ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ και δεν έχω φταίξει σε τίποτα για αυτό. Και τώρα που είμαι 40 χρόνων δεν κάνω οικογένεια για να μη ταλαιπωρήσω και άλλα άτομα. Νομίζω είναι δίκαιο το αίτημά μου.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 14:54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΝ

  Παρακαλούμε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και η περίπτωση Αποφοίτων Παιδοπόλεων οι οποίοι έχουν ανάγκη.
  Δεν είναι όλοι οι Απόφοιτοι Παιδοπόλεων καλώς αποκαταστημένοι, αλλά υπάρχουν και άτομα που έχουν ειδικά προβλήματα υγείας ή κοινωνικής ένταξης, ακόμη άλλα που έχουν ατυχήσει στη ζωή τους.
  Δεν είναι δυνατόν πάντοτε να αναμένουν συμπαράσταση από τον Σύλλογο Αποφοίτων Παιδοπόλεων και από τις κατά τόπους κοινωνικές μονάδες της Τ.Α.
  Παρακαλούμε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και ως Σύλλογος είμαστε στη διάθεσή σας για πληροφορίες και συνεργασία.
  Νίκος Τσούκας
  Γενικός Γραμματέας
  Συλλόγου Αποφοίτων Παιδοπόλεων
  τηλ. 6977 683151

 • Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να συμπεριληφθούν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα μέλη με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.
  Επίσης, στο δηλούμενο εισόδημα για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα, πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν θα περιλαμβάνει τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 του παρόντος.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 13:25 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ

  Τα παιδιά, που αποφοιτούν από Παιδοπόλεις και άλλα ιδρύματα (νπδδ ή νπιδ) και έχουν αποσυνδεθεί δια βίου από την οικογένειά τους είναι μια ¨αθέατη» ομάδα ανθρώπων, που συχνά συνεχίζουν τη σχέση τους με κοινωνικές υπηρεσιες ή εργαζόμενους των ιδρυμάτων για να υποστηριχθούν. Είναι άτομα με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα στη μεγάλη τους πλειοψηφία (εξαιτίας και των τραυμάτων και των εμποδίων που μπήκαν στην ομαλή τους εξέλιξη αλλά και της ιδρυματικής ζωής), με αποτέλεσμα οι συνθήκες της ζωής τους να είναι εξαιρετικά ευάλωτες. Δεν έχουν που να πάνε όταν χάνουν τη δουλειά τους ή τους κάνουν έξωση, όπως μπορεί να συμβεί σε άτομα με συγγενικό περιβάλλον. Μπορεί εύκολα να «εξαθλιωθούν» και να χρειάζεται να κάνουν τρομερή προσπάθεια για να σταθούν στα πόδια τους. Έως σήμερα, μόνο δύο μέτρα έχουν παρθεί για την υποστήριξή τους, από τα οποία δεν έχουν ωφεληθεί στη πραγματικότητα πάνω από 15 άτομα και μάλιστα για περιορισμένο χρονικό διάστημα (Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη/ εργασία για δύο χρόνια και μικρή προτεραιότητα σε πρόσληψη (10% στο σύνολο προσλήψεων)στο Δήμο, όπου βρίσκεται το ίδρυμα, δε ξέρω κανέναν που να έχει ωφεληθεί) Το να έχουν ένα σπίτι για να βάση, είναι μία σοβαρότατη ενίσχυση για τους ίδιους και για την οικογένεια, που μπορεί να αποκτήσουν. Ως Εμπειρογνώμονας Παιδικής Προστασίας, με εμπειρία πάνω από 40 χρόνια στα ιδρύματα, υποστηρίζω με σθένος την συμπερίληψη των αποφοίτων ιδρυμάτων στο μέτρο που περιγράφεται και μάλιστα όχι στην ΚΥΑ ή στα πλαίσια των αποφάσεων των ΔΣ, αλλά μέσα από το προβλεπόμενα αυτού του νομοσχεδίου.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 12:00 | Λαζαρος Πετρομελιδης – Feantsa AC Member

  Θεωρούμε πως η ύπαρξη παρόμοιου «αποθέματος» κατοικιών θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για ένα σχεδιασμό κοινωνικής κατοικίας ή housing first μοντέλων, με αξιοποίησή τους από την Αυτοδιοίκηση. Πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα υλοποιούν προγράμματα στεγαστικών δομών, ενώ σε αρκετούς υλοποιείται το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία». Σε όλους επίσης τους Δήμους υπάρχουν κάποιοι που έχουν ανάγκη υποστήριξης, ενίοτε προσωρινής, η οποία συχνά ενέχει τον χαρακτήρα στεγαστικής υποστήριξης για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα.

  Οι Δήμοι χρειάζεται να αποκτήσουν ένα δίκτυο κατοικιών που να το διαχειρίζονται με την συμβολή των κοινωνικών τους υπηρεσιών για κοινωνικούς σκοπούς. Τυχόν περαιτέρω ανάγκη για χρηματοδότηση μπορεί να καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η υποστήριξη των δημοτών που έχουν ανάγκη αποκτά πιο σταθερό και αποτελεσματικό χαρακτήρα ενώ επιτυγχάνονται συμπληρωματικότητες με λοιπές ελληνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

  Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που δεν διαθέτει δημοτικό/ δημόσιο απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Θεωρούμε λοιπόν πως με την παραχώρηση αυτών οικιών στους ΟΤΑ, γίνεται η αρχή για μια υπεύθυνη και σοβαρή κοινωνική στεγαστική πολιτική

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 01:32 | ΧΡΥΣΑ ΚΑΝΔΥΛΑ

  Είμαι κοινωνική λειτουργός, χρόνια εργαζόμενη σε ιδρύματα του ΕΟΠ. Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά πως τα παιδιά που εισέρχονται στα ιδρύματα τις τελευταίες δεκαετίες προέρχονται από πολύ προβληματικές οικογένειες και οι Εισαγγελείς τα απομακρύνουν από περιβάλλοντα, όπου ποτέ δεν θα επιστρέψουν. Σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 70% οι δεσμοί με την «υποτυπώδη» οικογένεια διακόπτονται μόνιμα, Βέβαια αυτές οι οικογένειες δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, σχεδόν στο σύνολό τους και εξαρτώνται από επιδόματα και υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών, Και τα ίδια τα παιδιά, με την επιβάρυνση των τραυματικών εμπειριών τους και της ιδρυματικής ζωής σπάνια γίνονται επιστήμονες ή καταφέρνουν να ορθοποδήσουν σε δουλειές. Συχνά όλη η οικογένειά τους είμαστε υπάλληλοι, που μας τηλεφωνούν στις γιορτές ή στις δυσκολίες στο στρατό, με τον εργοδότη κ.λπ. Αυτούς τους ανθρώπους που ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ Όχι μόνον ως περιουσιακό στοιχείο αλλά και ως συγγενικό περιβάλλον ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 19:29 | αναστασια

  Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με 2 προϋποθέσεις, τη μη ύπαρξη οικίας και να έχουν εισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 12:49 | κατερίνα

  Συμφωνώ με το σχόλιο «27 Οκτωβρίου 2020, 14:24 | λιτσα»

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 21 του Συντάγματος και πιο συγκεκριμένα:

  την παράγραφο 1 στην οποία αναφέρετε ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους»,

  την παράγραφο 4 στην οποία αναφέρετε ότι: «H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους»

  και την παράγραφο 5 στην οποία αναφέρετε ότι: «O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

  και για την παροχή γενναίων και ισχυρών κινήτρων σε οικογένειες για τη γέννηση και ενίσχυση, μέριμνα και φροντίδα των τέκνων καθώς και των οικογενειών και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας,

  προτείνεται να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με μοναδική προϋπόθεση τη μη ύπαρξη οικίας, τόσο των ιδίων όσο και των μελών της οικογένειάς τους.

  Μπορεί να τεθεί ένα οικογενειακό εισοδηματικό όριο των δικαιούχων στα 45.000 ευρώ.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 11:15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

  Ειδικα για τα ατομα με αναπηρια και γονεων τεκνων με αναπηρια το μοναδικο κριτηριο να ειναι η μη υπαρξη κατοικιας η εστω να μπορουν να χρησιμοποιησουν παλαια ενσημα

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 11:43 | Ζαχαρης Κωνσταντινος

  Ειδικα στα ατομα ΑΜΕΑ και γονεων τεκνων ΑΜΕΑ πρεπει να υπαρχει ως μοναδικο κριτηριο η μη υπαρξη κατοικιας.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 10:44 | Ζαχαρης Κωνσταντινος

  Ειδικα για ΑΜΕΑ εστω και με παλια ενσημα η χωρις ενσημα θα ηταν δικαιο να τους δοθει καποια αδιαθετη κατοικια.

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 21:39 | Μαρία

  Συμφωνώ ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με 2 προϋποθέσεις, τη μη ύπαρξη οικίας και να έχουν εισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα.

 • 27 Οκτωβρίου 2020, 14:24 | λιτσα

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 21 του Συντάγματος και πιο συγκεκριμένα:

  την παράγραφο 1 στην οποία αναφέρετε ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους»,

  την παράγραφο 4 στην οποία αναφέρετε ότι: «H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους»

  και την παράγραφο 5 στην οποία αναφέρετε ότι: «O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

  και για την παροχή γενναίων και ισχυρών κινήτρων σε οικογένειες για τη γέννηση και ενίσχυση, μέριμνα και φροντίδα των τέκνων καθώς και των οικογενειών και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας,

  προτείνεται να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με μοναδική προϋπόθεση τη μη ύπαρξη οικίας, τόσο των ιδίων όσο και των μελών της οικογένειάς τους.

  Μπορεί να τεθεί ένα οικογενειακό εισοδηματικό όριο των δικαιούχων στα 45.000 ευρώ.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 12:00 | βασιλης

  Πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με 2 προϋποθέσεις, τη μη ύπαρξη οικίας και να έχουν εισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 10:00 | ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.

  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΑ ΔΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 10:18 | Βασιλική

  Nα δοθεί βαρύτητα και στις μονογονεϊκές με ανεργια κ οχι μονο σε τριτεκνες κ πολυτεκνες

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 09:09 | ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ

  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ «ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ»
  Πανεπιστημίου 56, Μέγαρο Ερμής 1ος Όροφος
  E-Mail : ellanpasserom@gmail.com
  Τηλέφωνο : 2168092641

  Σχετικά με το Άρθρο 47 «Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ» «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

  Λαμβάνοντας υπόψιν:
  1. Το Άρθρο 4 του Συντάγματος (Ισότητα των Ελλήνων)
  2. To Άρθρο 7 του Ν. 4443/2016 Θετική δράση και ειδικά μέτρα (άρθρα 5 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 7 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)
  3. Άρθρο 34 του Ν.3448/2006: «Στην έννοια των ειδικών κοινωνικών ομάδων της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’), για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασής τους, περιλαμβάνονται και οι Έλληνες Τσιγγάνοι.»
  4. Άρθρο 11 Ν. 3212/2003: «Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2790/2000 εφαρμόζονται και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων, σε εκτάσεις που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., ή σε εκτάσεις ιδιοκτησίας των προσώπων που υπάγονται στην κοινωνική ομάδα.»
  5. Το Άρθρο 21 του Συντάγματος (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες), και ιδίως παρ. 4.: H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους.
  6. Το Άρθρο 25 του Συντάγματος (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)
  7. Τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και Αναθεωρημένο Χάρτη (RESC) άρθρο 31 που θεσπίζει το δικαίωμα στη στέγαση, με τα συμβαλλόμενα κράτη να αναλαμβάνουν τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της πρόσβασης σε στέγη επαρκούς προτύπου, για την πρόληψη και τη μείωση των αστέγων με σκοπό τη σταδιακή εξάλειψή του, και να κάνουν την τιμή της στέγασης προσιτή σε εκείνους που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.
  8. Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΔΑ) η οποία περιέχει πολλές διατάξεις αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων που ερμηνεύονται έμμεσα στην ανάπτυξη των δικαιωμάτων στέγασης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στα άρθρα 3, 6, 8, 13 και 14.
  Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε:
  Να εισαχθεί στην παρ. 1 του άρθρου 47 η οποία έχει ως εξής: «1. Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.», η φράση ή αντίστοιχη φράση : «και ειδικά σε πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές ομάδες και ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά»

  Με εκτίμηση,

  Το Δ.Σ της ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ

 • 25 Οκτωβρίου 2020, 20:37 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΙΔΟΥ

  Συμφωνω να δοθουν σε πολυτεκνους και τεκνα αυτων αλλα να υπαρχει επιτελους μεριμνα και για τα τα μονοπροσωπα ατομα τα οποια εχουν χαμηλο εισοδημα και ειναι ο μοναδικος τροπος να αποκτησουν μια δικη τους κατοικια.Διευκρινιστε μας τις προϋποθεσεις που χρειαζονται και που θα υποβαλλουμε αιτηση π.χ.στον ΟΑΕΔ;Ηλεκτρονικα θα γινει;Θα ζητηθουν ενσημα;(παραδειγμα 2000 ενσημα το ατομο).Γενικα ενημερωστε μας μεσω του ΟΑΕΔ ωστε να μη χαθουν οι ημερομηνιες.Επιπλεον πεστε μας ποσες ειναι αυτες οι κατοικιες και σε ποιους νομους.Ευχαριστω.

 • 24 Οκτωβρίου 2020, 14:11 | Γεώργιος

  Πάρα πολύ σωστή η πρόταση να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με μοναδική προϋπόθεση τη μη ύπαρξη οικίας.

 • 24 Οκτωβρίου 2020, 12:35 | Λεωνιδας

  Θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια
  Να μην υπάρχει ήδη ακίνητη περιουσία στην κατοχή δικαιούχων
  Να έχουν εισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα
  Κατά προτεραιότητα πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ

 • 24 Οκτωβρίου 2020, 08:51 | Πανωραία Μαργώνη

  Παρακαλώ, να συμπεριληφθούν άτομα ΑΜΕΑ, αγαμα, με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, εργαζόμενα, χωρίς κατοικία. Ευχαριστώ

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 14:43 | αλέκος

  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με μοναδική προϋπόθεση τη μη ύπαρξη οικίας.

 • 23 Οκτωβρίου 2020, 10:58 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ «ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ»

  Σχετικά με το Άρθρο 47 «Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ» «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
  1. Το Άρθρο 4 του Συντάγματος (Ισότητα των Ελλήνων)
  2. To Άρθρο 7 του Ν. 4443/2016 Θετική δράση και ειδικά μέτρα (άρθρα 5 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 7 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)
  3. Άρθρο 34 του Ν.3448/2006: «Στην έννοια των ειδικών κοινωνικών ομάδων της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’), για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασής τους, περιλαμβάνονται και οι Έλληνες Τσιγγάνοι.»
  4. Άρθρο 11 Ν. 3212/2003: «Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2790/2000 εφαρμόζονται και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων, σε εκτάσεις που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., ή σε εκτάσεις ιδιοκτησίας των προσώπων που υπάγονται στην κοινωνική ομάδα.»
  5. Το Άρθρο 21 του Συντάγματος (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες), και ιδίως παρ. 4.: H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους.
  6. Το Άρθρο 25 του Συντάγματος (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)
  7. Τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και Αναθεωρημένο Χάρτη (RESC) άρθρο 31 που θεσπίζει το δικαίωμα στη στέγαση, με τα συμβαλλόμενα κράτη να αναλαμβάνουν τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της πρόσβασης σε στέγη επαρκούς προτύπου, για την πρόληψη και τη μείωση των αστέγων με σκοπό τη σταδιακή εξάλειψή του, και να κάνουν την τιμή της στέγασης προσιτή σε εκείνους που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.
  8. Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΔΑ) η οποία περιέχει πολλές διατάξεις αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων που ερμηνεύονται έμμεσα στην ανάπτυξη των δικαιωμάτων στέγασης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στα άρθρα 3, 6, 8, 13 και 14.
  Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε:
  Να εισαχθεί στην παρ. 1 του άρθρου 47 η οποία έχει ως εξής: «1. Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.», η φράση ή αντίστοιχη φράση : «και ειδικά σε πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές ομάδες και ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά»

  Με εκτίμηση,

  Το Δ.Σ της ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ

 • 22 Οκτωβρίου 2020, 20:04 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ

  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με μοναδική προϋπόθεση τη μην ύπαρξη οικίας, άνεργοι και με σοβαρο πρόβλημα υγείας. Σας ευχαριστώ!

 • 21 Οκτωβρίου 2020, 23:12 | ελενη

  συμφωνώ να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με μοναδική προυπόθεση τη μη ύπαρξη οικίας.

 • 21 Οκτωβρίου 2020, 13:34 | ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
  Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
  Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
  Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
  τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
  email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
  email: triteknoiattikis@yahoo.gr
  fax: 2109570649
  http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

  Παρακαλούμε να υπάρξει σχετική ρύθμιση μέριμνα και για τους δανειολήπτες για πρώτη κατοικία από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.
  Συγκεκριμένα, να ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ τα στεγαστικά δάνεια στους δανειολήπτες από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ σε Τρίτεκνους – Πολύτεκνους ξανά ένα 25%, επειδή οι περισσότεροι είναι άνεργοι.
  Καθώς και να υπάρξει πρόβλεψη όποιος έχει πάρει δάνειο με την Ιδιότητα του Τρίτεκνου / Πολύτεκνου, ανεξάρτητα με την σημερινή ηλικία των παιδιών του, να μπορεί να μπει στην ευεργετική διαδικασία (υπάρχει ο διαχωρισμός ενώ στους πολύτεκνους δεν ελέγχουν τις ηλικίες των παιδιών, και στους τρίτεκνους τις ελέγχουν).

 • 21 Οκτωβρίου 2020, 13:23 | ΑΝΘΗ ΠΕΦΑΝΗ

  Παρακαλούμε να υπάρξει σχετική ρύθμιση μέριμνα και για τους δανειολήπτες για πρώτη κατοικία από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.
  Συγκεκριμένα, να ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ τα στεγαστικά δάνεια στους δανειολήπτες από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ σε Τρίτεκνους – Πολύτεκνους ξανά ένα 25%, επειδή οι περισσότεροι είναι άνεργοι.
  Καθώς και να υπάρξει πρόβλεψη όποιος έχει πάρει δάνειο με την Ιδιότητα του Τρίτεκνου / Πολύτεκνου, ανεξάρτητα με την σημερινή ηλικία των παιδιών του, να μπορεί να μπει στην ευεργετική διαδικασία (υπάρχει ο διαχωρισμός ενώ στους πολύτεκνους δεν ελέγχουν τις ηλικίες των παιδιών, και στους τρίτεκνους τις ελέγχουν).

 • 21 Οκτωβρίου 2020, 13:52 | Καίτη Σταυρινού

  Παρακαλούμε να υπάρξει σχετική ρύθμιση μέριμνα και για τους δανειολήπτες για πρώτη κατοικία από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.
  Συγκεκριμένα, να ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ τα στεγαστικά δάνεια στους δανειολήπτες από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ σε Τρίτεκνους – Πολύτεκνους ξανά ένα 25%, επειδή οι περισσότεροι είναι άνεργοι.
  Καθώς και να υπάρξει πρόβλεψη όποιος έχει πάρει δάνειο με την Ιδιότητα του Τρίτεκνου / Πολύτεκνου, ανεξάρτητα με την σημερινή ηλικία των παιδιών του, να μπορεί να μπει στην ευεργετική διαδικασία (υπάρχει ο διαχωρισμός ενώ στους πολύτεκνους δεν ελέγχουν τις ηλικίες των παιδιών, και στους τρίτεκνους τις ελέγχουν).

 • 21 Οκτωβρίου 2020, 13:02 | Αριάδνη Μαγουλά

  Παρακαλούμε να υπάρξει σχετική ρύθμιση μέριμνα και για τους δανειολήπτες για πρώτη κατοικία από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.
  Συγκεκριμένα, να ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ τα στεγαστικά δάνεια στους δανειολήπτες από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ σε Τρίτεκνους – Πολύτεκνους ξανά ένα 25%, επειδή οι περισσότεροι είναι άνεργοι.
  Καθώς και να υπάρξει πρόβλεψη όποιος έχει πάρει δάνειο με την Ιδιότητα του Τρίτεκνου / Πολύτεκνου, ανεξάρτητα με την σημερινή ηλικία των παιδιών του, να μπορεί να μπει στην ευεργετική διαδικασία (υπάρχει ο διαχωρισμός ενώ στους πολύτεκνους δεν ελέγχουν τις ηλικίες των παιδιών, και στους τρίτεκνους τις ελέγχουν).

 • 20 Οκτωβρίου 2020, 12:41 | Basilis

  Στην παραγραφο 2 θα πρεπει το «και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ» να γινει πολυ συγκεκριμενο και οχι τοσο ασαφες, γιατι οπως ειναι διατυπωμενο πιθανον να εξηγειται κατα το δοκουν.

 • 20 Οκτωβρίου 2020, 11:55 | Κων/νος Χρυσικοπουλος

  Χαιρετε!Η μονη παρατηρηση που μπορει να κανει ενας απλος πολιτης σε ενα τοσο σοβαρο θεμα,ειναι να εξαντλησετε τις πιθανοτητες αυτες οι κατοικιες να μεταβιβαστουν σε πραγματικα αναξιοπαθουντα ατομα-οικογενειες που δεν θα εχουν ποτέ την δυνατοτητα άλλως να αποκτησουν ενα σπιτικο κι εχουν μονιμες και διαρκεις αναγκες.Ευχαριστω!

 • 20 Οκτωβρίου 2020, 11:33 | Basilis

  Προτείνω να υπάρξει σαφής προσθήκη στο άρθρο όσον αφορά τους δικαιούμενους ότι η ύπαρξη κατοικίας τόσο των ιδίων οσο και των μελών της οικογένειάς τους τους καθιστά αυτόματα μη δικαιούμενους.

 • 20 Οκτωβρίου 2020, 11:37 | Δημητρης

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παράγραφο 1 του άρθρο 21 του Συντάγματος στην οποία αναφέρετε ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους» και για την παροχή γενναίων και ισχυρών κινήτρων σε οικογένειες για τη γέννηση και ενίσχυση, μέριμνα και φροντίδα των τέκνων καθώς και των οικογενειών και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας,
  προτείνεται να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με μοναδική προυπόθεση τη μη ύπαρξη οικίας.

 • 20 Οκτωβρίου 2020, 09:26 | NIKOS

  ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ?

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 21:00 | Κυριάκος ΠΙΤΣΗΣ

  Όμοια και σε δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ από το πρόγραμμα ΠΑΚΑΔΙ, ΑΤΟΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 90.000 ευρώ το 2015 , που αποπληρωναν κανονικά,
  καιστους οποίους προέκυψαν ισόβιες πολυαναπηρίες και στους 2 γονείς 98 % και 80% αντίστοιχα 5 και 10 έτη μετά την δανειοδότηση και έχουν 4 παιδιά φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις
  να διαγραφεί το υπόλοιπο της οφειλής τους λόγω των ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ που αντιμετωπίζουν

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 17:22 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

  Συμφωνω με την αποφαση,αλλα να δωθουν και σε ΑΜΕΑ,ανεξαρτητως ασφαλιστικου φορεα,οχι μονο σε οσους ειναι εγγεγραμμενοι στον οαεδ ως ανεργοι,εγω ημουν ως ανεργος και με υπουργικη αποφαση λογω εισοδηματος 548 ευρω μηνιαιως με διεγραψαν.