• Σχόλιο του χρήστη 'Basilis' | 20 Οκτωβρίου 2020, 11:33

    Προτείνω να υπάρξει σαφής προσθήκη στο άρθρο όσον αφορά τους δικαιούμενους ότι η ύπαρξη κατοικίας τόσο των ιδίων οσο και των μελών της οικογένειάς τους τους καθιστά αυτόματα μη δικαιούμενους.