• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΖΆΚΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ' | 20 Οκτωβρίου 2020, 14:09

    Η συγκεκριμένη διάταξη παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ισότητας μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, καταργεί τελείως τα υπηρεσιακά συμβούλια και παραπέμπει σε αλήστου μνήμης εποχές. Χαρακτηριστικό της προχειρότητας της, είναι ότι ούτε καν τροποποιεί τον νόμο της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όπου ορίζονται οι τομείς και τα ποσοστά επάρκειας που πρέπει να καλύπτονται από κάποιους φορείς βάσει των οργανογραμμάτων τους. Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες εδώ και χρόνια, χωρίς τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, χωρίς επαρκή εκπαίδευση, προσπαθώντας να καλύψουν την τεράστια έλλειψη προσωπικού όπου μεγαλώνει συνεχώς λόγω της ηλικιακής συνταξιοδότησης των υπαλλήλων και των μηδενικών προσλήψεων, μέσα σε συνθήκες πανδημίας όπου τα μέτρα για την ασφαλείας και την υγείας τους, κρίνονται τουλάχιστον ελλειπή. Αντί να επιβραβεύονται για τον υπερβάλλοντα ζήλο και το φιλότιμο τους, τιμωρούνται μ' αυτή τη διάταξη. Οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις επιλογές των διοικήσεων και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αν θέλει η ηγεσία του υπουργείου να διατηρήσει των αριθμών των υπαλλήλων, μπορεί πολύ απλά να δώσει κίνητρα παραμονής και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας. Οποιαδήποτε άδικη καταναγκαστική πράξη, θα βρει απέναντι τους εργαζόμενους. Η απόσυρση της άδικης αυτής διάταξης, είναι και θέμα δημοκρατίας.