ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ Άρθρο 38 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

 

Το άρθρο 71 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 71
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης με την οποία προκαλείται μετακίνηση ή παράταση απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης, απόσπασης ή παράτασης απόσπασης και πάσης φύσεως μετακινήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 ολοκληρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
3. Οι παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η οποία δεν περιλαμβάνει ειδική μνεία για τους υπαλλήλους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.»

 • 22 Οκτωβρίου 2020, 10:00 | Κονταξής Κωνσταντίνος

  Η τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 5 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος.

 • 20 Οκτωβρίου 2020, 14:09 | ΚΑΖΆΚΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ

  Η συγκεκριμένη διάταξη παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ισότητας μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, καταργεί τελείως τα υπηρεσιακά συμβούλια και παραπέμπει σε αλήστου μνήμης εποχές. Χαρακτηριστικό της προχειρότητας της, είναι ότι ούτε καν τροποποιεί τον νόμο της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όπου ορίζονται οι τομείς και τα ποσοστά επάρκειας που πρέπει να καλύπτονται από κάποιους φορείς βάσει των οργανογραμμάτων τους.
  Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες εδώ και χρόνια, χωρίς τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, χωρίς επαρκή εκπαίδευση, προσπαθώντας να καλύψουν την τεράστια έλλειψη προσωπικού όπου μεγαλώνει συνεχώς λόγω της ηλικιακής συνταξιοδότησης των υπαλλήλων και των μηδενικών προσλήψεων, μέσα σε συνθήκες πανδημίας όπου τα μέτρα για την ασφαλείας και την υγείας τους, κρίνονται τουλάχιστον ελλειπή.
  Αντί να επιβραβεύονται για τον υπερβάλλοντα ζήλο και το φιλότιμο τους, τιμωρούνται μ’ αυτή τη διάταξη.
  Οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις επιλογές των διοικήσεων και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.
  Αν θέλει η ηγεσία του υπουργείου να διατηρήσει των αριθμών των υπαλλήλων, μπορεί πολύ απλά να δώσει κίνητρα παραμονής και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας.
  Οποιαδήποτε άδικη καταναγκαστική πράξη, θα βρει απέναντι τους εργαζόμενους.
  Η απόσυρση της άδικης αυτής διάταξης, είναι και θέμα δημοκρατίας.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 20:58 | Ελένη Τ

  Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, η οποία διαιωνίζεται από το έτος 2018 είναι παράνομη και καταχρηστική. Δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων τους οποίους μεταχειρίζεται με ανισότητα εγκλωβίζοντας τους, αφού έρχεται να καταργήσει επί της ουσίας το νόμο της κινητικότητας και την έννοια του «ενιαίου» δημόσιου τομέα. Η νέα διάταξη προσθέτει στην ήδη υπάρχουσα και άδικη διάταξη, την προϋπόθεση έγκρισης από τον Υπουργό Εργασίας της παράτασης απόσπασης των υπαλλήλων που η οργανική του θέση είναι στον ΕΦΚΑ, δηλαδή υπαλλήλων που είναι ήδη αποσπασμένοι και ούτως ή άλλως δεν έχει στο δυναμικό του ο οργανισμός, δεν είναι εκπαιδευμένοι και είναι σαφώς πιο χρήσιμοι στην υπηρεσία που βρίσκονται. Επίσης, δίνει πολύ μεγάλη εξουσία στον Υπουργό Εργασίας, συντελώντας στην περαιτέρω πολιτικοποίηση του δημοσίου τομέα και όχι στην μείωση αυτής, την οποία η κυβέρνηση υποτίθεται ότι προσπαθεί να εξαλείψει. Το μόνο σίγουρο είναι πως η συγκεκριμένη διάταξη στο σύνολό της δεν προωθεί την ταχύτερη διεκπεραίωση έκδοσης συντάξεων και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Θα έπρεπε να έχει γίνει πια αντιληπτό, ύστερα από την 4η συνεχή χρονιά αποκλεισμού των υπαλλήλων από την κινητικότητα ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ότι το πρόβλημα του e-ΕΦΚΑ δεν είναι η έλλειψη προσωπικού. Το πρόβλημα είναι ο αναποτελεσματικός τρόπος και πρακτικές εργασίας, εξαιτίας των οποίων χάνεται τεράστιος αριθμός εργατοωρών, η έλλειψη ευέλικτων διαδικασιών, η αποσπασματική και υποτυπώδης εκπαίδευση του προσωπικού, η πολυνομία, η μη έγκαιρη και ορθή έκδοση εγκυκλίων, η λήψη αποφάσεων από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση της ασφάλισης και οι γιγαντώδεις συγχωνεύσεις υπηρεσιών χωρίς καμία προηγούμενη προετοιμασία, με αποτέλεσμα αντί να απλοποιούνται οι διαδικασίες να γίνονται ακόμα πιο πολύπλοκες και αναποτελεσματικές. Οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στην εκκαθάριση παροχών είναι οι επιεικώς απαράδεκτες και τριτοκοσμικές και δεν έχει ληφθεί όλα αυτά τα χρόνια ούτε ένα μετρό για να βελτιωθούν οι εν λόγω συνθήκες, ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η παραγωγικότητα. Τέλος, εννοείται ότι όταν δημιουργείς δυσαρεστημένους και «θυμωμένους» υπαλλήλους, οι οποίοι αισθάνονται μόνο αδικία και εγκατάλειψη, σίγουρα το αποτέλεσμα ως προς την παραγωγικότητα τους είναι αν μη τι άλλο αρνητικό και εντέλει επιβαρύνει τους πολίτες.

 • 18 Οκτωβρίου 2020, 12:13 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ

  αποτελεί μια απαράδεκτη διάταξη η οποία καταργεί στην ουσία το θεσμό της Κινητικότητας Εγκλωβίζει υπαλλήλους και έτσι δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων. Επίσης δίνει στον υπουργό απίστευτη δύναμη πάρω την όλη προσπάθεια είναι η μη πολιτικοποίηση του δημόσιου τομέα

 • 16 Οκτωβρίου 2020, 21:19 | ΦΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ

  Αυτό που συμβαίνει με τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ δεν είναι μόνο κατάφωρη αδικία, αλλά και παραβίαση των στοιχειωδών δικαιωμάτων του κάθε πολίτη περί ισονομίας και ίσης μεταχείρισης.Αυτή τη στιγμή η χώρα μας παρανομεί απέναντι στις αρχές του συντάγματός της άλλα και στις διεθνείς αρχές δικαίου εδώ και 4 ΧΡΟΝΙΑ. Πίσω από την ιδιότητα του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ υπάρχουν άνθρωποι, πολίτες και όχι αριθμοί ή οτιδήποτε άλλο. Άνθρωποι, που η συνοχή της οικογένειάς τους εξαρτάται από αυτή την μετάταξη ή απόσπαση που αν θέλει θα υπογράψει ή όχι ο εκάστοτε Υπουργός. Η διάταξη από μόνη της φωνάζει ότι μπορεί να μετακινηθεί από τον Φορέα όποιος έχει πρόσβαση σε μια θετική εισήγηση στον Υπουργό. Πώς θα αποφανθεί όμως ο ίδιος αν πρέπει να μετακινηθεί ο ένας υπάλληλος έναντι κάποιου άλλου? Και γιατί παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του υπουργού όταν τηρούνται οι ποσοστώσεις???!!! Ποιος εισηγείται εν τέλει θετικά ή αρνητικά στην εκάστοτε περίπτωση???Ποιος είναι αυτός και με ποιόν τρόπο? Και πόσο αντικειμενική είναι η εισήγησή του ώστε να μην εκτίθεται ο Υπουργός?Αναρωτιέμαι, Θα ήθελε κανείς να του αποδοθεί η ευθύνη ότι ενισχύει πλάγιες μεθόδους σε επίλεκτους εις βάρος άλλων πολιτών?ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ!!!ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΙΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ!!!ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!!!

  Με εκτίμηση

 • 16 Οκτωβρίου 2020, 15:42 | Φούντα Ευαγγελία

  Απαραδεκτος ο συνεχης αποκλεισμος των υπαλληλων του e-ΕΦΚΑ απο την κινητικοτητα. Καταπατουνται θεμελιωδη αρθρα του Συνταγματος περι ισης μεταχειρισης και ισονομιας. Η εκτακτη ισχυ του συγκεκριμενου αρθρου,οπως ειχαν αρχικα ισχυριστει, επαψε να ειναι εκτακτη μετα απο 4 σχεδον χρονια….