• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΘΗ ΠΕΦΑΝΗ' | 21 Οκτωβρίου 2020, 13:23

    Παρακαλούμε να υπάρξει σχετική ρύθμιση μέριμνα και για τους δανειολήπτες για πρώτη κατοικία από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ. Συγκεκριμένα, να ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ τα στεγαστικά δάνεια στους δανειολήπτες από Ίδια Κεφάλαια του τ. ΟΕΚ σε Τρίτεκνους – Πολύτεκνους ξανά ένα 25%, επειδή οι περισσότεροι είναι άνεργοι. Καθώς και να υπάρξει πρόβλεψη όποιος έχει πάρει δάνειο με την Ιδιότητα του Τρίτεκνου / Πολύτεκνου, ανεξάρτητα με την σημερινή ηλικία των παιδιών του, να μπορεί να μπει στην ευεργετική διαδικασία (υπάρχει ο διαχωρισμός ενώ στους πολύτεκνους δεν ελέγχουν τις ηλικίες των παιδιών, και στους τρίτεκνους τις ελέγχουν).