• Σχόλιο του χρήστη 'Κονταξής Κωνσταντίνος' | 22 Οκτωβρίου 2020, 10:00

    Η τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 5 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος.