• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' | 22 Οκτωβρίου 2020, 16:30

    η απόφαση για μειωμένο ενοίκιο και πληρωμή του 60% στους ιδιοκτήτες, βοήθησε κάποιους επαγγελματίες, αλλά ήταν εξοντωτικό για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Είμαστε με ελάχιστους θεατές από τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020 και κλειστά από τον Μάρτιο του 2020. Τους 2 πρώτους μήνες πληρώσαμε κανονικό 100% ενοίκιο, ενώ για τους επόμενους 7 μήνες, πληρώσαμε το 60%. Επίσης για τον Οκτώβριο πρέπει να πληρώσουμε κανονικό 100% ενοίκιο, ενώ είμαστε κλειστά ή αν ανοίξουμε θα δουλέψουμε με 30% πληρότητα. Καμία κινηματογραφική αίθουσα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και θα πρέπει οι κινηματογράφοι να εξαιρεθούν από την σκέψη του 60% και να αποφασίσετε για μηδενικό ενοίκιο για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο 2020, που ήμασταν κλειστά και 30% για τον Οκτώβριο, όσο δηλαδή και η πληρότητα θεατών. Ειδικά στους κινηματογράφους που ιδιοκτήτης είναι το Ελληνικό Δημόσιο, θα έπρεπε ήδη να είχαν μηδενικό ενοίκιο για όσο διάστημα ήταν κλειστά οι αίθουσες (ανωτέρα βία). Θα πρέπει να υπολογίσετε επίσης, ότι έχουμε επιβαρυνθεί και με τα τεράστια Δημοτικά Τέλη, ενώ είμαστε κλειστά.