• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ "ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ"' | 23 Οκτωβρίου 2020, 10:58

    Σχετικά με το Άρθρο 47 "Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ" «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» Λαμβάνοντας υπ' όψιν: 1. Το Άρθρο 4 του Συντάγματος (Ισότητα των Ελλήνων) 2. To Άρθρο 7 του Ν. 4443/2016 Θετική δράση και ειδικά μέτρα (άρθρα 5 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 7 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 3. Άρθρο 34 του Ν.3448/2006: "Στην έννοια των ειδικών κοινωνικών ομάδων της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α'), για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασής τους, περιλαμβάνονται και οι Έλληνες Τσιγγάνοι." 4. Άρθρο 11 Ν. 3212/2003: "Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2790/2000 εφαρμόζονται και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων, σε εκτάσεις που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., ή σε εκτάσεις ιδιοκτησίας των προσώπων που υπάγονται στην κοινωνική ομάδα." 5. Το Άρθρο 21 του Συντάγματος (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες), και ιδίως παρ. 4.: H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους. 6. Το Άρθρο 25 του Συντάγματος (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων) 7. Τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και Αναθεωρημένο Χάρτη (RESC) άρθρο 31 που θεσπίζει το δικαίωμα στη στέγαση, με τα συμβαλλόμενα κράτη να αναλαμβάνουν τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της πρόσβασης σε στέγη επαρκούς προτύπου, για την πρόληψη και τη μείωση των αστέγων με σκοπό τη σταδιακή εξάλειψή του, και να κάνουν την τιμή της στέγασης προσιτή σε εκείνους που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. 8. Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΔΑ) η οποία περιέχει πολλές διατάξεις αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων που ερμηνεύονται έμμεσα στην ανάπτυξη των δικαιωμάτων στέγασης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως στα άρθρα 3, 6, 8, 13 και 14. Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε: Να εισαχθεί στην παρ. 1 του άρθρου 47 η οποία έχει ως εξής: "1. Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.", η φράση ή αντίστοιχη φράση : "και ειδικά σε πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές ομάδες και ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά" Με εκτίμηση, Το Δ.Σ της ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ