• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΙΦΝΙΟΣ' | 24 Οκτωβρίου 2020, 18:56

    Στην παρ. 5 του συγκεκριμένου άρθρου όπου η διακοπή φοίτησης ενός παιδιού στο σχολείο, έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή του επιδόματος παιδιού στην οικογένεια ,πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι αντίθετο σε βασικές αρχές που αφορούν το δικαίωμα του παιδιού στην κάλυψη βασικών αναγκών του όπως διατροφή, στέγη κλπ. Θα πρέπει να επαδιατυπωθεί ,προσπαθώντας να λάβει υπόψη τις περιπτώσεις γονέων ,όπου η αδυναμία να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο δεν προκύπτει από αμέλεια τους αλλά από οικονομική και κοινωνική αδυναμία. Επίσης στις εξαιρέσεις θα μπορούσε να προστεθεί "η σωματική και ψυχική υγεία" ως τέτοια περίπτωση. Ο Νόμος πρέπει να λάβει υπόψη τις αδυναμίες του συστήματος (έλλειψη ΚΥ κλπ) να υποστηρίξει τις οικογένειες σε αυτές τις περιπτώσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα των παιδιών.