Άρθρο 10 Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:
«17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2020-2021.».
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄74), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4659/2020, αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου, της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο.».
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄94), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 4659/2020, αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους.»

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 10:50 | Νίκος Μαγκαφώσης

  Το πρόβλημα της σχολικής διαρροής αφορά όλες τις πτυχές της σχολικής κοινότητας: το εκπαιδευτικό σύστημα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τις οικογένειες και την κοινωνία γύρω τους.
  Τα μέτρα δεν πρέπει να έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα και να συνδέουν την ¨πραγματική φοίτηση» με περικοπές επιδομάτων, αλλά να στοχεύουν στην παραμονή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.
  Απαιτείται έγκαιρος εντοπισμός των μαθητών που κινδυνεύουν με σχολική αποτυχία και πιθανή διακοπή των σπουδών τους.
  Εξατομικευμένη εκπαιδευτική και κοινωνική ενθάρρυνση και βοήθεια.
  Απαιτούνται δηλαδή μέτρα για ψυχολογική ή και μαθησιακή υποστήριξη του παιδιού και των οικογενειών όπου παρατηρείται το φαινόμενο της σχολικής διαρροής.
  Ιδιαίτερα στις μέρες μας που λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω πανδημίας οξύνονται τα ψυχολογικά προβλήματα.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 22:06 | Βαβουλη Ματίνα

  Η σχολική διαρροή ή η ελλιπής φοίτηση συνδέονται με κοινωνικό οικονομικά προβλήματα. Υπαρχουν παιδιά που είναι αναγκασμενά να εργαστούν για να βοηθήσουν τις οικογένειες τους και κάποια άλλα που δεν έχουν κατάλληλη στέγη με αποτέλεσμα ιδιαίτερα το χειμώνα να απουσιάζουν συχνά από το σχολείο,γιατί ο αέρας τους πήρε τη στέγη ή το «σπίτι » τους πλημμύρισε.
  Θεωρείτε ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από τροφή, ρούχα ή παπούτσια; Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρεισετε την παράγραφο 5 αυτού του Άρθρου, διότι ένα Κράτος Πρόνοιας οφείλει να είναι υποστηρικτικό και όχι τιμωρητικο.

 • 28 Οκτωβρίου 2020, 16:54 | Λαζαρος Πετρομελιδης – Feantsa AC Member

  Θεωρούμε λανθασμένη την σύνδεση των κοινωνικών πολιτικών – και δη πολιτικών που άπτονται της χορήγησης των συγκεκριμένων επιδομάτων – με παραμέτρους όπως αυτή της «πραγματικής φοίτησης». Η πολιτεία διαθέτει ποικίλους μηχανισμούς για να διασφαλίσει την ορθή και αποτελεσματική χρήση των επιδομάτων που δίνει – η φτώχεια απεναντίας όχι. Παρακαλούμε η συγκεκριμένη συλλογιστική που κατά τη γνώμη μας αναιρεί πολλά από τα θετικά της επιδοματικής πολιτικής να μην διέπει το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Ως εκ τούτου, ζητάμε οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις να απαλειφθούν

 • 24 Οκτωβρίου 2020, 18:56 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΙΦΝΙΟΣ

  Στην παρ. 5 του συγκεκριμένου άρθρου όπου η διακοπή φοίτησης ενός παιδιού στο σχολείο, έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή του επιδόματος παιδιού στην οικογένεια ,πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι αντίθετο σε βασικές αρχές που αφορούν το δικαίωμα του παιδιού στην κάλυψη βασικών αναγκών του όπως διατροφή, στέγη κλπ. Θα πρέπει να επαδιατυπωθεί ,προσπαθώντας να λάβει υπόψη τις περιπτώσεις γονέων ,όπου η αδυναμία να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο δεν προκύπτει από αμέλεια τους αλλά από οικονομική και κοινωνική αδυναμία. Επίσης στις εξαιρέσεις θα μπορούσε να προστεθεί «η σωματική και ψυχική υγεία» ως τέτοια περίπτωση. Ο Νόμος πρέπει να λάβει υπόψη τις αδυναμίες του συστήματος (έλλειψη ΚΥ κλπ) να υποστηρίξει τις οικογένειες σε αυτές τις περιπτώσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα των παιδιών.

 • 22 Οκτωβρίου 2020, 14:34 | αρης

  Το επίδομα παιδιού θα πρέπει με σύμφωνη γνώμη και των δύο γονέων να λαμβάνεται και οχι μονομερώς και σεξιστικά απο τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Ο γονεας που έχει την γονική μέριμνα και οχι την επιμέλεια λόγω νομολογιακού εθίμου διαθέτει ΤΡΕΛΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ τις περισσότερες των περιπτώσεων να ξεπερνούν το ύψος της ΕΓΣΣΕ.
  Ο ανεργος πληρώνει σε διατροφές ανηλίκου 400-500 ευρω!! Τα σεξιστικά της προηγούμενης κυβέρνησης βλέπω τα τηρείται όλα. Η Χαρτα δικαιωμάτων του ανθρώπου απαγορέυει ρητώς την διακριση με βαση το φύλλο. Το κολπάκι δε ότι τα λεφτά ειναι για το παιδί και πρέπει να τα δινουν στην γυναικα έχει ως απάντηση οτι τα λεφτα δεν πανε για το παιδί αλλα στους δικηγόρους. Απο πουθένα δεν προκύπτει οτι τα λεφτά ο εχων την αποκλειστική επιμέλεια γονέας τα διαθέτει για το παιδί. ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΣ.
  Αρα η θα συμμορφωθεί η διοικηση και τα λέφτα που προορίζονται για τα παιδια που εχουν δυο γονείς και οχι ενα θα συναποφασίζουν και οι δύο ή θα προσφύγουμε για σεξιστική και ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης στα Ευρωπαικά οργανα Κε Υπουργέ.
  Η συνέχιση της πολιτικής συριζα κατα γράμμα θα λάβει τέλος.