• Σχόλιο του χρήστη 'Γρηγόριος Κυριακού' | 27 Οκτωβρίου 2020, 12:18

    Με την αντικατάσταση του ως άνω άρθρου θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν από την εν λόγω επιχορήγηση: α) δύνανται να λάβουν και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες . Κατά το παρελθόν έχει διατυπωθεί η άποψη ότι για τις αστικές υπάρχει νομοθετικό κενό ως προς την εν λόγω επιχορήγηση. β) δύνανται να λάβουν και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της αυτοδιοίκησης Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει βέβαια να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για όλους τους υπόλοιπους φορείς.