• Σχόλιο του χρήστη 'λιτσα' | 27 Οκτωβρίου 2020, 14:24

    Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 21 του Συντάγματος και πιο συγκεκριμένα: την παράγραφο 1 στην οποία αναφέρετε ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους», την παράγραφο 4 στην οποία αναφέρετε ότι: «H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Kράτους» και την παράγραφο 5 στην οποία αναφέρετε ότι: «O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους» και για την παροχή γενναίων και ισχυρών κινήτρων σε οικογένειες για τη γέννηση και ενίσχυση, μέριμνα και φροντίδα των τέκνων καθώς και των οικογενειών και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, προτείνεται να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου που αφορά την παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, με μοναδική προϋπόθεση τη μη ύπαρξη οικίας, τόσο των ιδίων όσο και των μελών της οικογένειάς τους. Μπορεί να τεθεί ένα οικογενειακό εισοδηματικό όριο των δικαιούχων στα 45.000 ευρώ.