• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Μαγκαφώσης' | 27 Οκτωβρίου 2020, 16:02

    Σε μια περίοδο που η ανεργία διογκώνεται και λόγω της πανδημίας, προτείνετε την μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ από εργοδότες και μισθωτούς κατά 3%. (με τους εργοδότες να είναι οι πλέον ωφελούμενοι. Πχ η μείωση των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου). Οι συγκεκριμένες εισφορές επανέρχονταν στους εργαζόμενους μέσω του ΟΑΕΔ ως παροχές και επιδόματα ανεργίας. Με λίγα λόγια μεγαλώνετε την δυσχερή κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο ΟΑΕΔ να ανταπεξέλθει στην καταβολή των επιδομάτων αλλά και να εκπονήσει προγράμματα για την αύξηση της απασχόλησης. Σε ενίσχυση του ΟΑΕΔ θα έπρεπε να στοχεύετε.