• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΗΛΙΑ' | 28 Οκτωβρίου 2020, 12:14

    Συμφωνώ απόλυτα για την συνταξιοδότησης τρίτεκνων – πολύτεκνων στρατιωτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 να είναι πλασματικά. Ειδικά για τις τρίτεκνες γυναίκες των ΕΔ όπου δεν μπορούν να κάνουν χρήση του αμετάθετου (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4361/2016) επειδή τους δεσμεύει ο χρόνος διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας (υπηρεσιακά κριτήρια). Η θέση της γυναίκας των ΕΔ και ειδικά της τρίτεκνης -πολύτεκνης είναι Νευραλγικής σημασίας, καθότι ο ρόλος της είναι πολλαπλός και πολυδιάστατος. Καλούνται να τον στηρίξουνε ως Μητέρες, Μάχιμοι Στρατιωτικοί και Γυναίκες. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από τους αρμόδιους για τερματισμός των υπαρχόντων ανισοτήτων. Με σεβασμό και εκτίμηση