• Σχόλιο του χρήστη 'Στελιος Πλιάκης' | 28 Οκτωβρίου 2020, 15:15

    Η διάταξη του άρθρου αυτού υποτίθεται ότι εισάγεται για να βελτιώσει ατέλειες που παρουσιάσθηκαν κατά την υλοποίηση του άρθρου 21 του ν. 4549/2018 που όμως θα μπορούσαν να γίνουν με την προώθηση και υπογραφή της ΚΥΑ που προβλεπόταν. Αντί αυτού εισάγεται ξεκάθαρα (με την παράγραφο 2. του άρθρου 5 του υπόψη σχεδίου νόμου), η δυνατότητα μεταφοράς δημόσιων πιστώσεων σε ΝΠΙΔ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (πχ. ιδιωτικά γηροκομεία) που δραστηριοποιούνται (βασικά ανεξέλεγκτα) στο χώρο παροχής υπηρεσιών πρόνοιας. Να υπογραμμίσουμε μάλιστα ότι πέρα από τις κυβερνητικές ευθύνες για τις καθυστερήσεις και ανεπάρκειες που παρουσιάσθηκαν στη λήψη μέτρων στις δομές πρόνοιας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων που δυστυχώς κατέληξαν και σε αρκετούς θανάτους φιλοξενούμενων συμπολιτών μας σημειώθηκαν σε ιδιωτικές προνοιακές δομές (γηροκομεία, δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων κ.λ.π.)λόγω ακριβώς του τρόπου λειτουργίας των ιδιωτικών δομών και της απουσίας ελέγχων. Θεωρώ πως με τη διάταξη αυτή ανοίγει ο δρόμος για χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο της πρόνοιας. Μια πολιτική που συνάδει απόλυτα με το ακραία νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα της ΝΔ. ΟΙ σχετικές διατάξεις πρέπει να αποσυρθούν. Επίσης ορίζεται στην ίδια παρ. ότι αποζημίωση μπορεί να δίδεται και σε φυσικά πρόσωπα. Όμως δεν διευκρινίζεται ούτε σε ποιες υπηρεσίες αναφέρεται καθώς και ποια φυσικά πρόσωπα και με ποια προσόντα θα τις προσφέρουν. Οι αοριστίες αυτές γεννούν πολλά ερωτηματικά όταν μάλιστα δεν αναφέρεται απολύτως τίποτε στο σχέδιο νόμου σχετικά με τη θέσπιση του "βοηθού αναπήρου" που αποτελεί πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, το οποίο και οι πληροφορίες έλεγαν θα προβλεπόταν στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου. Είναι ένα μέτρο απόλυτα αναγκαίο για τους συμπολίτες μας αναπήρους που τα προβλήματά τους εντείνονται συνεχώς λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού.