• Σχόλιο του χρήστη 'Λαζαρος Πετρομελιδης - Feantsa AC Member' | 28 Οκτωβρίου 2020, 16:54

    Θεωρούμε λανθασμένη την σύνδεση των κοινωνικών πολιτικών - και δη πολιτικών που άπτονται της χορήγησης των συγκεκριμένων επιδομάτων – με παραμέτρους όπως αυτή της «πραγματικής φοίτησης». Η πολιτεία διαθέτει ποικίλους μηχανισμούς για να διασφαλίσει την ορθή και αποτελεσματική χρήση των επιδομάτων που δίνει – η φτώχεια απεναντίας όχι. Παρακαλούμε η συγκεκριμένη συλλογιστική που κατά τη γνώμη μας αναιρεί πολλά από τα θετικά της επιδοματικής πολιτικής να μην διέπει το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Ως εκ τούτου, ζητάμε οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις να απαλειφθούν