• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ' | 28 Οκτωβρίου 2020, 23:19

    Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και συνταγές λιτότητας στην Ευρώπη και στον κόσμο που εφαρμόζονται ως το μοναδικό οικονομικό δόγμα, καταστρέφουν κυριολεκτικά τις οικονομίες (βλ. πλειάδα πρόσφατων εμπειρικών ερευνών) και διευρύνουν τη φτώχεια, με ότι αυτό αρνητικά συνεπάγεται για το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, αφού πλήττουν το εισόδημα, τη ζήτηση, την κατανάλωση και την παραγωγή. Σε ότι αφορά τον Ο.Α.ΕΔ. είναι ευνόητο ότι η μείωση των εισφορών θα περιορίσει έτι περαιτέρω τις δυνατότητες υλοποίησης, τόσο των ενεργητικών, όσο και των παθητικών πολιτικών απασχόλησης και κατά συνέπεια την πραγματική στήριξη των επιχειρήσεων. Με την προσχηματικού χαρακτήρα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποδομείται ένας δημόσιος οργανισμός που από το 1956 υποστηρίζει την κοινωνική πολιτική και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.