• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Μαγκαφώσης' | 29 Οκτωβρίου 2020, 10:50

    Το πρόβλημα της σχολικής διαρροής αφορά όλες τις πτυχές της σχολικής κοινότητας: το εκπαιδευτικό σύστημα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τις οικογένειες και την κοινωνία γύρω τους. Τα μέτρα δεν πρέπει να έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα και να συνδέουν την ¨πραγματική φοίτηση» με περικοπές επιδομάτων, αλλά να στοχεύουν στην παραμονή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Απαιτείται έγκαιρος εντοπισμός των μαθητών που κινδυνεύουν με σχολική αποτυχία και πιθανή διακοπή των σπουδών τους. Εξατομικευμένη εκπαιδευτική και κοινωνική ενθάρρυνση και βοήθεια. Απαιτούνται δηλαδή μέτρα για ψυχολογική ή και μαθησιακή υποστήριξη του παιδιού και των οικογενειών όπου παρατηρείται το φαινόμενο της σχολικής διαρροής. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω πανδημίας οξύνονται τα ψυχολογικά προβλήματα.