• Σχόλιο του χρήστη 'Ρίζος Κώστας' | 29 Οκτωβρίου 2020, 11:00

    Η μείωση εισφορών αποκλειστικά από τον ΟΑΕΔ στερεί από τον Οργανισμό ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του και δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον κοινωνικό του ρόλο, ειδικά τώρα σε συνθήκες κρίσεις.Η μείωση μικρό όφελος θα προσφέρει στην οικονομία και μεγαλύτερο κακό θα κάνει στην επιδοματική πολιτική του κράτους δια μέσου των φορέων του.