• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ' | 29 Οκτωβρίου 2020, 12:14

    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν/Σ ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ : Ορθολογική μείωση του ανωτάτου ορίου (πλαφόν) των ασφαλιστικών εισφορών για την ειδική περίπτωση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες οι ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές του ειδικευμένου προσωπικού είναι ιδιαίτερα υψηλές. Οι υψηλές αυτές αμοιβές, δεν καταβάλλονται στο ολιγάριθμο ανώτατο στελεχικό δυναμικό κάποιας μεγάλης εταιρείας. Καταβάλλονται στην πλειοψηφία των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευή, βάσει συλλογικών συμβάσεων. Τις υψηλές ονομαστικές αμοιβές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπερωρίες, επιβάλει (α) η φύση των εργασιών, (β) οι αυστηροί χρονικοί περιορισμοί τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων με πλοιοκτήτες, (γ) η σπανιότητα αξιόπιστου ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω της από πολλών ετών διακοπής της λειτουργίας των σχολών μαθητείας ναυπηγοεπισκευαστικών επαγγελμάτων. Συνέπεια των υψηλών αποδοχών και του πολύ υψηλού ορίου (πλαφόν) των ασφαλιστικών εισφορών, που ορίζεται στα 6.500 ευρώ - δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (10Χ650=6.500) - καταβάλλονται δυσθεώρητες ασφαλιστικές εισφορές, για σημαντικό αριθμό εργατοτεχνιτών της ναυπηγοεπισκευής. Συχνά οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου κυμαίνονται μεταξύ 2.200 και 2.400€. Τα ποσά αυτά δεν απεικονίζεται ανταποδοτικά στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Αποτέλεσμα είναι, το υπέρμετρα υψηλό μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεών της ναυπηγοεπισκευής να επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γειτονικά ναυπηγεία Τουρκίας, Μάλτας και Ρουμανίας. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) κρίνει ως απολύτως αναγκαία την επαναφορά του τεκμαρτού ορίου ονομαστικών μηνιαίων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στα προ του 2012 ισχύοντα, που είναι το 25πλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου, δηλαδή 25Χ86=2150 €. Η ρύθμιση αυτή θα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και θα συμβάλει : Στη μείωση του κόστους εργασίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ναυπηγικής βιομηχανίας στην ανατολική Μεσόγειο. Στην επανεκκίνηση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία. Στον δραστικό περιορισμό της τυχόν μαύρης εργασίας και της τυχόν διακίνησης μαύρου χρήματος. Στην άμεση φορολογία του συνόλου του εισοδήματος των εργαζομένων.