• Σχόλιο του χρήστη 'Λαζαρος Πετρομελιδης - Feantsa AC Member' | 29 Οκτωβρίου 2020, 12:00

    Θεωρούμε πως η ύπαρξη παρόμοιου «αποθέματος» κατοικιών θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για ένα σχεδιασμό κοινωνικής κατοικίας ή housing first μοντέλων, με αξιοποίησή τους από την Αυτοδιοίκηση. Πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα υλοποιούν προγράμματα στεγαστικών δομών, ενώ σε αρκετούς υλοποιείται το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία». Σε όλους επίσης τους Δήμους υπάρχουν κάποιοι που έχουν ανάγκη υποστήριξης, ενίοτε προσωρινής, η οποία συχνά ενέχει τον χαρακτήρα στεγαστικής υποστήριξης για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα. Οι Δήμοι χρειάζεται να αποκτήσουν ένα δίκτυο κατοικιών που να το διαχειρίζονται με την συμβολή των κοινωνικών τους υπηρεσιών για κοινωνικούς σκοπούς. Τυχόν περαιτέρω ανάγκη για χρηματοδότηση μπορεί να καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η υποστήριξη των δημοτών που έχουν ανάγκη αποκτά πιο σταθερό και αποτελεσματικό χαρακτήρα ενώ επιτυγχάνονται συμπληρωματικότητες με λοιπές ελληνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που δεν διαθέτει δημοτικό/ δημόσιο απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Θεωρούμε λοιπόν πως με την παραχώρηση αυτών οικιών στους ΟΤΑ, γίνεται η αρχή για μια υπεύθυνη και σοβαρή κοινωνική στεγαστική πολιτική