• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ' | 29 Οκτωβρίου 2020, 14:12

    Στην "άσκηση κοινωνικών πολιτικών" ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να συμπεριλαμβάνεται η ίδρυση ή ανακατασκευή ιδρυμάτων, σύμφωνα με δεσμευτική Ευρωπαϊκή Οδηγία. πόσο μάλλον όταν στα νπιδ ενισχύονται κτιριακές δομές που δεν ανήκουν στο Δημόσιο. Αντίθετα, ίσως πρέπει έγκαιρα να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο ή τουλάχιστον στην ΚΥΑ η προτεραιότητα σε ανακατασκευή και μετατροπή υποδομών, που θα υποστηρίξουν την Αποϊδρυματοποίηση (ΣΥΔ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ KAI ΚΔΑΠΜΕΑ κ.λπ.) Το ίδιο πρέπει να προληφθούν οι Αρχές της προσβασιμότητας και οι σύγχρονες ανάγκες και δεσμεύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Αναφορικά με την επιχορήγηση ΝΠΙΔ κρίνεται σκόπιμη η συμπλήρωση του όρου "ειδικά πιστοποιημένα ως προς το σύνολο των δομών ή δράσεών τους" Αναφορικά με την διαδικασία: είναι χρονοβόρα, υπηρετεί την γραφειοκρατία και είναι επίπονη, δεδομένης της έλλειψης τεχνικών υπηρεσιών στις περισσότερες δομές. Σε κάθε περίπτωση,η αξιολόγηση των προτάσεων και του αναμενόμενου οφέλους, ο έλεγχος των έργων στο στάδιο της υλοποίησης (και με την υποστήριξη της τεχνολογίας/βίντεο), η εφαρμογή των όρων για ενεργειακή απόδοση και προσβασιμότητα όπως και η παρακολούθηση της χρήσης μετά την αποπεράτωση αναμένουμε να συμπεριληφθούν.