• Στο άρθρο αυτό πρέπει να καταργηθεί από τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ ο όρος: «Ανίκανος για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα», διότι ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Επίσης ο όρος αυτός έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και πρόσφατα θέσπισε με το ν.4488/2017 τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της. Ως εκ τούτου πρέπει να καταργηθεί από την τελευταία παράγραφο ο όρος «ανίκανος για εργασία», καθώς και ο χαρακτηρισμός «ως μη δυνάμενοι για εργασία» των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση που βιώνουν διακρίσεις και αποκλεισμό από την εργασία.