• Στο άρθρο αυτό πολύ ορθά συμπεριλήφθηκαν οι κατηγορίες των πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α’210) το οποίο προβλέπει πλήρη συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση 15ετίας πραγματικής προϋπηρεσίας, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να ενταχθούν τόσο στις διατάξεις του ν. 612/1977 όσο και στο π.δ. 169/2007 και οι πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι μεταμοσχευμένοι από καρδιά και πνεύμονα, καθώς και οι Κωφοί-Βαρήκοοι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως ισχύει από δεκαετιών για έτερες ειδικές κοινωνικές ομάδες. Αυτό αποτελεί χρόνιο και καθολικό αίτημα της ΕΣΑμεΑ με δεδομένο το χαμηλό μέσο όρο ζωής και τα σοβαρά ιατρικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, τόσο οι μεταμοσχευμένοι από καρδιά και πνεύμονα, όσο και οι πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες, οι παθήσεις των οποίων είναι χρόνιες και ανίατες, επιδεινούμενες με την πάροδο του χρόνου. Επιπρόσθετα λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης αντιμετώπισης όλων των ειδικών κοινωνικών ομάδων επιβάλλουν μία ενιαία γραμμή αντιμετώπισης όλων των βαρέως πασχόνων ασχέτως της παθήσεώς τους.