• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Κλώνη' | 29 Οκτωβρίου 2020, 14:38

    Η μεταβίβαση δημόσιων πιστώσεων προς νπιδ κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής και κλειστής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, αποτελεί χρηματοδότηση ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων για τα οποία μάλιστα παρατηρείται ανεξέλεγκτη λειτουργία όπως τραγικά αποδείχθηκε με την αδυναμία τους να προστατεύσουν από τον covid τους τρόφιμους των δομών που διαχειρίζονται (χωρίς να παραβλέπεται και η κυβερνητική ευθύνη για λήψη και έλεγχο προληπτικών μέτρων). Διαφαίνεται λοιπόν η οικονομική επιβράβευση ιδιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος της απαραίτητης ενδυνάμωσης του κράτους πρόνοιας. Θα πρέπει να αποσύρετε την διάταξη αυτή.