• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ' | 29 Οκτωβρίου 2020, 14:05

    "η προτεινόμενη ρύθμιση για μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον e- ΕΦΚΑ κατά 40% έως την 31.3.2021 εφόσον ο κύριος ΚΑΔ του μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία ΚΑΔ θεωρούμε ότι χρειάζεται τροποποίηση ως προς το ύψος της μείωσης που αφορά τις χειμερινές κινηματογραφικές αίθουσες καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ύψους της μείωσης οι ιδιαιτερότητες των κινηματογραφικών αιθουσών, οι οποίες είναι μεταξύ άλλων ειδικά κτίρια, προορισμένα για συγκεκριμένη χρήση που στεγάζονται λόγω της λειτουργίας τους σε επιφάνειες πολλών τετραγωνικών και η μισθωτική τους αξία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα πραγματοποιηθέντα εισιτήρια, τα οποία εδώ και επτά μήνες είναι μηδενικά . Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την επαναλειτουργία των κινηματογράφων θεσπίστηκαν από την ίδια την Πολιτεία αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, επιβολή maximum πληρότητας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου της εκάστοτε περιοχής, με πρόβλεψη αναστολής των κινηματογραφικών προβολών για όσες περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο4 (αυξημένου κινδύνου) και 30% πληρότητα στις περιοχές υψηλού επιπέδου. Ακόμη έχουν επιβληθεί αυστηρότατα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας με καθολική χρήση μάσκας τόσο από το προσωπικό όσο και από το κοινό. Για τους λόγους αυτούς λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι το έτος 2020 οι χειμερινοί κινηματογράφοι έχουν δουλέψει μόνο δύο μήνες θεωρούμε ότι το μίσθωμα που ανταποκρίνεται στις σημερινές έκτακτες και όλως εξαιρετικώς δυσμενείς συνθήκες για τις κινηματογραφικές αίθουσες , όταν αυτές είναι ανοιχτές , ανέρχεται στο 30 % του συμβατικώς προσδιοριζόμενου ."