• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΝ' | 29 Οκτωβρίου 2020, 14:54

    Παρακαλούμε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και η περίπτωση Αποφοίτων Παιδοπόλεων οι οποίοι έχουν ανάγκη. Δεν είναι όλοι οι Απόφοιτοι Παιδοπόλεων καλώς αποκαταστημένοι, αλλά υπάρχουν και άτομα που έχουν ειδικά προβλήματα υγείας ή κοινωνικής ένταξης, ακόμη άλλα που έχουν ατυχήσει στη ζωή τους. Δεν είναι δυνατόν πάντοτε να αναμένουν συμπαράσταση από τον Σύλλογο Αποφοίτων Παιδοπόλεων και από τις κατά τόπους κοινωνικές μονάδες της Τ.Α. Παρακαλούμε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και ως Σύλλογος είμαστε στη διάθεσή σας για πληροφορίες και συνεργασία. Νίκος Τσούκας Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Αποφοίτων Παιδοπόλεων τηλ. 6977 683151