• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Εργαζομένων Ι.Τ.Ε.' | 26 Μαΐου 2021, 19:45

    Το άρθρο αυτό δίνει την δυνατότητα στον εργοδότη να επιβάλλει μονομερώς την κατάργηση του οκταώρου και την εργασία με ωράρια που τον εξυπηρετούν. Ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν σωματεία ή ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν σωματεία αλλά δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ σωματείων και εργοδότη, ο εργοδότης που έχει την ισχύ θα ασκεί πιέσεις στον εργαζόμενο για να αποδεχτεί και φαινομενικά να προτείνει ο ίδιος (ο εργαζόμενος) το ευέλικτο ωράριο. Αυτός ο όρος πρέπει να απαλειφθεί. Επίσης, δεν αναφέρεται στο άρθρο ποιος είναι εκείνος που επιλέγει το πρόγραμμα και τον χρόνο εκπλήρωσης του χρονικού αντισταθμίσματος.