• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Σ.Π.Ε.' | 15 Ιουνίου 2021, 17:29

    Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η «φωνή» της οικογένειας στο δημόσιο κοινωνικό και πολιτικό διάλογο που εκπροσωπεί πάνω από 200.000 οικογενειών που διαθέτουν την πολυτεκνική ιδιότητα, καταθέτει τις απόψεις της επιγραμματικά. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αναγκαία λόγω των κοινωνικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την δεκάχρονη δημοσιονομική κρίση. Πολύ θετικό σημείο η πρόθεση για ενίσχυση και χρηματοδότησης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Κατ’ αρχήν, στις ομάδες – στόχους της Εθνικής Στρατηγικής πρέπει να περιληφθούν οι πολύτεκνες οικογένειες και αυτό αποτέλεσε μια σοβαρή έλλειψη του «Ε.Σ.Κ.Ε. 2014-2020», διότι οι πολύτεκνες οικογένειες αναφέρονται ρητά ως ομάδα αυξημένου κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε πληθώρα επίσημων κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστημονικών ερευνών των μελετών της Unicef, Οι βασικές ανάγκες των πολύτεκνων οικογενειών που πρέπει να στηριχθούν με δράσεις στο νέο Σχέδιο αφορούν ενδεικτικά: Την εργασία (ένταξη, επανένταξη, κατάρτιση κ.λπ.), ειδικά μετά την κατάρτιση της ειδικής πρόβλεψης για τις κοινωνικές ομάδες στο Ν. 2643/1993 όπου υπήρχε μια στοιχειώδης πρόβλεψη για προσλήψεις πολύτεκνων και των τέκνων τους με σκοπό τη μείωση της ανεργίας των πολύτεκνων, Την στέγαση, ειδικά όταν αγνοείται από το Υπουργείο και τον ΟΑΕΔ η υποχρέωση στεγαστικής συνδρομής προς τους πολύτεκνους που προβλέπεται στο άρθρο 52 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α/21-9-1992). Στο επίδομα παιδιού, ειδικά όταν έχουν καταργηθεί τα επιδόματα πολυτέκνων Στις ρυθμίσεις ως προς την φορολογία, ειδικά όταν έχει καταργηθεί το υψηλότερο αφορολόγητο όριο που ίσχυε για τις πολύτεκνες οικογένειες ως και το 2012, κάτι που πλήττει αναλογικά περισσότερο τις πολύτεκνες οικογένειες, Στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, διότι αποκλείονται πολύτεκνοι επειδή μπορεί να έχουν από το παρελθόν ένα μεγάλο σπίτι, ή ένα αυτοκίνητο υψηλου κυβισμού, λόγω αναγκών της οικογένειας, Στις μετεγγραφές των φοιτητών στον τόπο κατοικίας τους, ειδικά όταν ίσχυαν επί δεκαετίες οι ελεύθερες μετεγγραφές για τους πολύτεκνους και τα τέκνας τους, κάτι που καταργήθηκε το 2009 με αποτέλεσμα πολλά παιδιά πολυτέκνων να μην μπορούν να σπουδάσουν, Στην στέγαση και στις υποτροφίες των φοιτητικών, ειδικά όταν δεν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πλήθος των παιδιών μιας πολύτεκνης οικογένειας, αλλά η μοριοδότηση σταματά στο τέταρτο παιδί, Επομένως, από τις υφιστάμενες Δράσεις που περιγράφονται στο Σχέδιο, όσες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ θα πρέπει να επαναληφθούν μέσα στο νέο Σχέδιο ώστε να υπάρχει ειδική αναφορά στους πολύτεκνους, ως ξεχωριστή δράση, αφού οι πολύτεκνοι δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος. Αυτή η Εθνική Στρατηγική είναι αναγκαίο να λάβει υπόψη και τις ενδεχόμενες δημογραφικές και οικογενειακές πολιτικές που σχεδιάζει το Υπουργείο, στις οποίες οι πολύτεκνοι αναμένεται να έχουν την απαραίητη στήριξη, προκειμένου να μην συνεχισθεί η φτωχοποίησή τους και η κατάρρευση της ποιότητας ζωής τους την τελευταία δεκαετία. Επομένως, η εξειδίκευση των δράσεων του Παραρτήματος ΙΙ για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι κοινωνικά δίκαιη και νομικά επιβεβλημένη.