• Σχόλιο του χρήστη 'Βλάσης Μανθογιάννης' | 20 Απριλίου 2010, 06:54

    Στην Α' φάση της υλοποίησης του έργου θα πρέπει να ληφθούν δύο κρίσιμες και καθοριστικές αποφάσεις από την Πολιτική Ηγεσία του Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 1η Απόφαση : ----------------- Αν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα καλυφθούν ως προς τις ανάγκες συνταγογράφησης οι θεσμοί: 1.Οικογενειακός Ιατρός 2.Γιατρός στο σπίτι (κατ' οίκον επίσκεψη) 3.Αγροτικός Ιατρός Αν θέλουμε να καλυφθούν αυτοί οι θεσμοί τότε το σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίζει μόνο την on line λειτουργία αλλά και την off line ή store & forword λειτουργία προκειμένου να λειτουργεί και εκεί που δεν υπάρχει Ευρυζωνική πρόσβαση και επομένως δεν είναι δυνατή η on line λειτουργία. 2η Απόφαση : ----------------- Αν ο Ασθενής (ή ο εκπρόσωπός του) κατά την επίσκεψη στο φαρμακείο θα πληρώνει το συνολικό κόστος των φαρμάκων και θα εισπράττει την συνδρομή του ασφαλιστικού φορέα μετά την κατάθεση της απόδειξης λιανικής πώλησης του φαρμακείου. Ή εναλλακτικά αν ο ασθενής θα πληρώνει την συνδρομή του στο φαρμακείο και το φαρμακείο σε τακτά χρονικά διαστήματα θα προβαίνει σε πράξη εκκαθάρισης με το ασφαλιστικό ταμείο. Η δεύτερη εναλλακτική είναι αυτή που κατά κόρον γίνεται σήμερα και έχει οδηγήσει σε μια σειρά από μεγάλες δυσλειτουργίες στο σύστημα με αποκορύφωμα την στάση εκτέλεσης από την πλευρά των φαρμακείων των συνταγών για μια σειρά από ασφαλιστικούς φορείς. Η δεύτερη απόφαση είναι κρίσιμη γιατί επηρεάζει την διαδικασία που θα κληθεί το σύστημα να υποστηρίξει. Πέραν αυτών των αποφάσεων στην Α' φάση θα πρέπει να υλοποιηθούν τα : 1.Εθνικό Μητρώο Ιατρών (για να ξέρουμε ποιοι συνταγογραφούν) 2.Εθνικό Μητρώο Φαρμακείων (για να ξέρουμε ποια καταστήματα έχουν δικαίωμα εκτέλεσης συνταγών) 3.Πλήρες Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης 4.Λίστα φαρμάκων όλα τα παραπάνω απαιτούν ένα πλήρες σετ διαδικασιών τήρησης και συντήρησης προκειμένου να είναι πάντοτε επίκαιρα. Η μη υλοποίηση των παραπάνω μητρώων θα αποτελέσει αγκάθι στην υλοποίηση του συστήματος και σίγουρα θα τη βρούμε μπροστά μας. Επίσης στην Α φάση πρέπει να υλοποιηθεί μια προσομοίωση (demo) του συστήματος συνταγογράφησης με παράλληλη πιλοτική λειτουργία προκειμένου να εκτιμηθεί η λειτουργικότητα του όλου. Στην Β' φάση της υλοποίησης θα πρέπει να : Υλοποιηθεί το Πλήρες σύστημα Να υλοποιηθούν οι υποδομές Ψηφιακής υπογραφής (PKI / CA / RA / CMS κ.λ.π) Να γενικευθεί η χρήση του συστήματος Να γίνουν οι υποστηρικτικές υποδομές (call center για την εξυπηρέτησης Ιατρών / φαρμακείων / ασφαλισμένων & back office για την εκκαθάριση των συνταγών και την διοικητική υποστήριξη)