• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ' | 9 Ιανουαρίου 2022, 09:42

    Επί του άρθρου 3: α) η απαιτούμενη συνάφεια του πτυχίου αδικεί τους ήδη υπηρετούντες σε θέση ευθύνης και ειδικά αυτούς που είναι κάτοχοι συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία β) στα προσόντα θα πρέπει να συμπεριληφθεί η καλή γνώση και άλλων ευρωπαϊκών ξένων γλωσσών και όχι μόνο της αγγλικής