• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΑΝΘΌΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ' | 10 Ιανουαρίου 2022, 18:52

    Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου παύουν να υπάρχουν ελπίδες επαγγελματικής ανέλιξης στους νέους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ , οι οποίοι πλέον γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπηρετήσουν σε θέσεις ευθύνης , ακόμη και στην περίπτωση που αυτοί κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολλά περισσότερα τυπικά προσόντα από αυτά που απαιτούνται για να για να θέσει κάποιος ιδιώτης υποψηφιότητα για τις συγκεκριμένες θέσεις. Προτείνω εκτός από την εμπειρία σε θέσεις ευθύνης να λαμβάνεται υπόψιν και η συνολική εμπειρία που έχει κάποιος σε σχετικές με το αντικείμενο θέσεις , διαφορετικά παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας.