• Σχόλιο του χρήστη 'Β.Σ.' | 11 Ιανουαρίου 2022, 12:39

    Δε νοείται εκσυγχρονισμός χωρίς τη ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου που προέρχεται από τα πρώην ταμεία κοινωνικής ασφάλισης που ενοποιήθηκαν στον e-EΦΚΑ το οποίο είναι χρήσιμο και ενεργό και την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης του ψηφιοποιημένου αρχείου. Τα έργα ψηφιοποίησης θα τα διαχειριστεί η Εταιρεία του κεφαλαίου Δ΄;